સર્વિસીસ

Specialists

Dr. Hitesh Italiya

Dr. Hitest Italiya is a well known gynecologist, laproscopy surgeon and infertility specialist.

More Info

Dr.Mital Italiya

She is empathic, respectful, compassionate, dedicated to her work. She is female doctor

More Info

બિલ્ડીંગ વિશે

શહેર ની માધ્યમાં ક જેમાં પ્રાઈવેટ કે સરકારી વાહન ની મદદ થી આરામદાયક રીતે પહોંચી શકાય અને રેલ્વે કે બસ સ્ટેશન થી માત્ર ૩-4 કી.મી ના અંતર માં

વિશાળ વાહન પાર્કિંગ ની સુવિધા

સુઆયોજીત બિલ્ડીંગ તેમજ સાથે ઉપલબ્ધ અન્ય હોસ્પિટલ,લેબોરેટરી અને સોનોગ્રાફી ની સુવિધાઓ

૨૪ કલાક કાર્યરત પેશન્ટ અને સગા માટે લિફ્ટ ની સુવિધા

READ MORE
Image

Success Stories

5000

OPD

1400

Operations

1300

Happy Moms

2500

Infurtinity / IVF